اين برنامه، يك حركت قرانى فراگير در سطح جامعه است . كه به سرعت وسادگى، با كمترين ابزار ووسايل،اجتماعات راتحت پوشش قرار میدهند

 

درحاليكه اجراى آن هم بسيار ساده و نيازى به معلم و مربى ندارد .شيوه اى است با جاذبه زياد در قالب همخوانى جمعى ـ بهمراه نوار قارى قرآن , آقاي مجيد فقيه دانش آموز نوجوان كه با لحن جاذب و دلنشين خود رونق بيشترى به اين برنامه بخشيده است

در سال 1375 كه در اين وادى پر فيض قرارگرفتيم . شايد باورمان نبود كه با چنين گستردگى و استقبال مواجه گرديم . ولى اين انتظار ميرفت . چون جامعه تشنه معنويت و خواهان همراهى با قرآن است لذا از برنامه هاى ارزنده قرانى بگرمى استقبال نموده، وبا نغمه هاى عرفانى وعطر اگين ان زنگاردل را زدوده وشميم جان را به نواى روح بخش ان با صفا ومعطر ميسازد. وادمى را در وادى تابناك عرفان ومعنويت قرار مى دهد

حال از اينكه بلطف خداوند در اين وادى پر فيض و معنوى قرار گرفته ايم خدا را شاكريم .و همواره از او مدد مى طلبيم تا موفق تر از پيش گامى به جلو برداشته و برنامه اى پربارتر و كامل به پيشگاهش تقديم داريم . ان شاء الله

 

مديريت موسسه فرهنگى هنری فجر قرآن

قم ـ سيد مهدى ميرلوحى

 
 
 
  به پايگاه اينترنتي موسسه فرهنگي هنري فجر قرآن خوش آمديد